Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:46
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
21:46
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
21:38
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viadziubkowa dziubkowa
13:46
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam vianovocaine novocaine
22:00
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
22:00
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viazapachsiana zapachsiana
13:41
7996 c71d
Reposted fromgabrynia gabrynia viateskniezatoba teskniezatoba
22:45
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viahope hope
21:22
Jestem gorsza niż mówisz. Ale lepsza niż myślisz.
— promise.
20:44
2728 5d91
20:39
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaunusual unusual
20:38
7697 8d5c 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamillys millys
20:58
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamiodzio- miodzio-
20:56
Po co się z tym męczyć i bawić w sentymenty, to już nie to miejsce i czas.
— spinache
20:55
20:54
2332 fa1e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaAirisha Airisha
20:52
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki viazapachsiana zapachsiana
23:06
8792 f184
Reposted fromxawery xawery viasurpriseme surpriseme
23:03
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viasurpriseme surpriseme
22:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl