Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:52
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaagatojaa agatojaa
20:51
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaagatojaa agatojaa
19:45
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaunusual unusual
20:25
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
20:22

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
19:37
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viaprezesowa prezesowa
19:29

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viamillys millys
19:26
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viapunkahontaz punkahontaz
19:25
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapunkahontaz punkahontaz
20:50
3103 089f
Reposted fromspider-mother spider-mother viamillys millys
20:49
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viamillys millys
20:44
07:22
4443 bf9a 500
Reposted fromjustyha justyha viaslodkokwasne slodkokwasne
07:21
0421 b1b3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
20:22
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
20:21

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapunkahontaz punkahontaz
20:03
2131 bc82 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viazapachsiana zapachsiana
19:53
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaszokolatte szokolatte
21:51
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
21:47
Nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie. 
— żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl